Ticaret Hukuku

Serbest Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Sisteminin doğal zemini olan Ticaret ve Ticari Hayatı geniş anlamda düzenleyen hukuk dalı, Ticaret Hukuku’dur. Esasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nu temel alan Ticaret Hukuku’nun ana kapsamı içerisinde; şirketlerin kuruluşu, örgütlenmesi ve çalışmaları ile sona ermeleri, şirketler ve ticari işletmeler arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, kıymetli evrakların türleri ve ilişkin kurallar, özel sigortalar ve deniz ticaret hukuku kuralları bulunmaktadır.

Günümüz ekonomisinde, piyasa eğilimleri ve arz-talep dengelerine göre değişkenlik gösteren ticaret, muhtelif sektörler bazında ayrılmıştır. Ticaretin Uluslararası niteliğinin giderek artması, ihracat ve ithalat değerlerinin yükselmesi gibi olgular ise, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde “E-Ticaret” hamlesini ve yasal düzenlemelerini doğurmuştur.

Statu Legal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimizin “Ticaret Hukuku” alanına ilişkin yasal işlemleri ve hukuki uyuşmazlıklarının tamamında Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büromuzda sunulan hizmetler, Anonim ve Limited Şirketler başta olmak üzere iç ve dış piyasa aktörlerinin tamamını kapsamaktadır. Sektörlerdeki güncel gelişmeler ve kapsamlı mevzuat analizi dahilinde sunulan hizmetlerimize, “E-Ticaret” ve “Gümrük Mevzuatı” işlemleri dahildir.

Büromuz tarafından, Ticaret Hukuku alanına ilişkin olarak müvekkillerimize sıklıkla sunulan hizmetlerin başında şunlar gelmektedir;

  • Anonim Şirket, Limited Şirket, Şirketler Grubu ve TTK’da belirtilen şirket ve Kooperatif türlerine ilişkin olarak; Kurulma, Örgütlenme, Devir, Tescil ve İlanı Gereken Hukuki İşlemler konularında Hukuki Danışmanlık ile Ticaret Mahkemeleri nezdinde Avukatlık.
  •  Şirketler arası uyuşmazlıkların ISTAC ve ICA başta olmak üzere Tahkim yolu ile çözülmesi ve gerekli uluslararası başvuruların yapılması.
  • Enerji ve Bilişim şirketlerine  güncel mevzuat kapsamında danışmanlık sunulması ve İdari Otoriteler nezdinde gerekli başvuru ve itirazların yapılması.
  • E-Ticaret girişimcileri ile Start-Up oluşumlarına 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” başta olmak üzere, Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık.