Enerji Hukuku

Tarihsel süreçte  Sanayi Devrimi sonrasındaki gelişmeler ve toplumların dönüşümü sonucu modern yaşam tarzının benimsenmesi ile enerji hayatın vazgeçilmez bir parçası halini almıştır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, üretimi ve tüketilmesinin birbirinden farklı faaliyetler iştigal etmesi nedeniyle, bu işlemlere bağlı olarak geliştirilen mevzuatlar bütünü ise “Enerji Hukuku” alanını oluşturmuştur. Muhtelif mevzuat ve içtihatlarla gelişimini sürdürmekte olan “Türk Enerji Hukuku” esasında 4 temel bölümden oluşmaktadır; 

  • Elektrik (3096 ve 4628 Sayılı Kanunlar)
  • Doğalgaz (4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu)
  • Petrol (5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu)
  • LPG (5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu)

Enerji sektörlerindeki ticari işletmelere ilişkin en çok karşılaşılan sorunların başında ise rekabet uyuşmazlıkları gelmektedir.Türkiye’de özellikle son yıllarda enerji sektörünün özelleştirme süreci hız kazanmıştır ve bu süreç içerisinde piyasalara dahil olan bazı işletmeler rekabetin şeffaf, sağlıklı ve dengeli gerçekleşmesini engelleyecek eylemlerde bulunabilmektedir. Bu nedenle 4628sayılı kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” (EPDK) kurulmuştur. Kurumun görevlerinden birinin de enerji piyasalarında dengeli bir rekabet ortamı oluşturmak olduğu göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin gerek idari para cezalarından kaçınması gerekse de piyasa aktörleriyle uyuşmazlıklarını en aza indirebilmesi için şirket içi uyum süreçlerine özen göstermesi, EPDK ve Rekabet Kurumunun düzenlemelerini takip etmesi önem arz etmektedir.

Statu Legal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize Enerji Hukuku’na ilişkin sunduğumuz hizmetlerin başında şunlar gelmektedir;

  • Türkçe ve İngilizce olarak Enerji Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve sözleşmelerin EPDK Mevzuatına Uygunluk Denetimi.
  • Müvekkillerimizin Enerji Hukuku’ ndan Kaynaklanan Dava ve Uyuşmazlıklarında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık. 
  • İdari Otoriteler Nezdinde Gerekli Başvuruların Yapılması ve Takip Edilmesi
  • 4501 Sayılı Kanuna Dayanarak Yerli ve Yabancı Şirket Müvekkillerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan İmtiyaz Sözleşmelerinde “Tahkim” başvurusu, süreci ve yönetimi.