Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan ve belirleyen hukuk bilim dalına “Borçlar Hukuku” adı verilmiştir. Alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak ifade eden hukuk bilimi, yaşanan sorunlarda yasaların ne hüküm verdiğini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Her iki tarafın sahip olduğu haklar ve bu hakların hangi durumlarda, ne şekilde kullanabilecekleri de borçlar hukuku ile birlikte resmiyete dökülmüştür. Borçlar hukuku, özel hukukun temel alanı olan medenî hukukun malvarlığı ile ilgili olan dallarından biridir.

Günlük yaşamda hukuken önemli pek çok ilişki kurulur. Üretmek, tüketmek ya da yok etmek veya gündelik gereksinimleri karşılamak, kısaca yaşamak için her an borçlandırıcı ilişkileri kurar ya da ortadan kaldırırız. Borçlanır, borçlarımızı ifa ederiz. Hakaret etmek, yaralamak, öldürmek eylemlerinde bulunmakla, hemen her zaman kendimizi bir borçlar hukuku ilişkisi içerisinde buluruz. Bunlardan kişiler arasında borç ilişkisi yaratanlar borçlar hukukunun konusuna girmektedirler.

Genel ve özel hükümler olmak üzere kendi içinde iki alt dala ve uygulama biçimine sahip olan “Borçlar Hukuku” hukuk bilimi, her iki tarafın da hak ve yükümlülüklerini kapsamlı şekilde düzenlemektedir.

Statu Legal Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize “Borçlar Hukuku” na ilişkin olarak sunduğumuz hizmetlerin başında ise şunlar gelmektedir;

  • Müvekkillerimizin taraf oldukları davalarda avukatlık hizmeti
  • Süreli veya süresiz hukuki danışmanlık hizmeti
  • Türkçe ve İngilizce olmak üzere sözleşme/kontrat düzenlenmesi ve uygunluk denetimi