Bilişim Hukuku

Çağımızın teknolojik gelişmeleri çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki bilgi ve veriler bilgisayarlar ve muhtelif elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmakta, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kamu kurumları başta olmak üzere özel ve tüzel kişilerin bu sistem içerisinde yer almaları, bu kişiler tarafından veri işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilaflar Bilişim Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır.

Statu Legal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara Müdahale Edilmesi Hakkında Kanun” , 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve TCK’ da düzenlenen Bilişim Alanında Suçlar” başta olmak üzere, geniş bir alanda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Büromuz tarafından, Bilişim Hukuku alanına ilişkin olarak müvekkillerimize sıklıkla sunulan hizmetlerin başında şunlar gelmektedir;

  • İnternet ortamında müvekkillerimiz aleyhine yayınlara “Erişimin Engellenmesi” ve sorumlular aleyhine mahkemeler huzurunda hukuki ve cezai takiplerin yapılması.
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli başvuruların ve itirazların yapılması ile 6698 sayılı kanun gereğince gerekli hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması. Mahkemeler ve Savcılıklar önünde Avukatlık görevinin üstlenilmesi.
  • Türk Ceza Kanunu’nun “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenen suçlara ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık.