STATU LEGAL
    HUKUK & DANIŞMANLIK
      Law & Consultancy

                                                          STATU LEGAL
                                               HUKUK & DANIŞMANLIK

                                                                                                                              Law & Consultancy

Ankara’da bulunan Statu Legal Hukuk& Danışmanlık büromuzda yerli ve yabancı müvekkillerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ile İdari Makamları nezdindeki her türlü davalarında ve hukuki uyuşmazlıklarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere, Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti sunulmaktadır. Büromuz tarafından sunulan çözüm odaklı, ekonomik ve müvekkillerimizin haklarını merkeze alan hizmetlerimiz, şahıslara ve şirketlere olay bazında sunulabileceği gibi süreklilik arz eden Avukatlık ve Danışmanlık hizmetlerini de kapsamaktadır.

Müvekkillerimizin gündelik hayatlarına ve iş ilişkilerine ilişkin olarak; Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarından kaynaklanan veya kaynaklanması muhtemel hukuki sorunların tamamı büromuzca profesyonel şekilde incelenmekte ve çözüm üretilmektedir. Hukuki hizmetlerimizin kalitesi ve etkin işlemler sunma doğrultusunda; ilişkin alanlardaki güncel Yasal Düzenlemer, Yüksek Yargı Kararları ve Hukuk Doktrinindeki gelişmeler büromuz tarafından titizlikle ele alınmaktadır.

Statu Legal Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimiz ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların olağan dava ve takibinin yanı sıra, ilgili uyuşmazlıkların Ulusal ve Uluslararası Mevzuat kapsamında iç ve dış tahkim yoluyla çözümü ve idari makamlar huzurunda başvurular vasıtasıyla neticelendirilmesi hizmetleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda ICC ve ICA başta olmak üzere, Uluslararası Tahkim kuruluşları ve Ticaret Örgütlerine ilişkin yasal gelişmeler ve çözümler büromuzca yakından takip edilmektedir.

Müvekkillerimize kapsamlı ve geniş bir hukuki yelpazede hizmet vermekte olan büromuz hukuki hizmet alanları arasında arasında, ilişkin sektörlerdeki son gelişmeler ile uyumlu olarak Enerji Hukuku (Energy Law), İnşaat Hukuku (Construction Law) ve Bilişim Hukuku (IT Law) ile Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) alanları da bulunmaktadır.